Sträckfilm
  Hem - Sträckfilmning - Handsträckfilm - Maskinsträckfilm - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Sträckfilm

Användandet av sträckfilm är mycket vanligt och en extremt viktig del av produktion såväl som lagring av gods. Sträckfilm används som skydd av gods mot damm, fukt och andra faror som produkten kan utsättas för.

Sträckfilm är en tunn plastremsa med en bredd av 450-500 mm beroende på användningsområde. Sträckfilmen är ihoprullad och fästs på en sträckfilmsmaskin, alternativt på en handsträckfilmshållare. Vid godssäkring med hjälp av sträckfilm fästs den lösa änden av sträckfilmen vid godset eller på ett av hörnen på pallen för att sedan sträckas ut runt godset.
Sträckfilm är ett utmärkt redskap för godssäkring av olika produkter oavsett om det handlar om små, stora, lätta eller tunga gods. Sträckfilm används för att på ett enkelt och smidigt sätt plasta in och skydda produkten eller godset mot damm, fukt och andra skador.

Användare av sträckfilm av olika slag är små eller stora industrier, lager och butiker som på ett eller annat sätt har behov av att skydda gods på samma sätt som vi använder plastfolie i våra kök för att skydda mat och råvaror från att torka eller bli gammalt.
     

Beroende på om det är maskinsträckfilmning eller handsträckfilmning ser det olika ut. Vid maskinsträckfilmning sköter maskinen hela processen, medan handsträckfilmning är helt manuellt. Resultatet blir detsamma, men det tar olika lång tid och det krävs mindre arbetskraft vid maskinsträckfilmning. Därför är det vanligt att man inom större lager, industrier och butiker använder sig av maskinsträckfilmning medan mindre lager, industrier och butiker använder sig av handsträckfilmning.