Handsträckfilmning
  Hem - Sträckfilmning - Handsträckfilm - Maskinsträckfilm - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Handsträckfilm

Sträckfilmning har länge varit en mycket viktig metod att skydda gods från fukt, damm och andra skador som kan uppstå vid förvaring och transport. Det är en mycket bra och viktig metod för godssäkring oavsett om det handlar om små, stora, lätta eller tunga gods.
     
Vad innebär sträckfilmning?
Sträckfilmning innebär att man manuellt eller maskinellt skyddar ett gods med en så kallad sträckfilm. Sträckfilmen skapar ett vatten- och lufttätt hölje över godset som sedan kan transporteras vidare utan att riskera skador som kan åsamkas av fukt, damm eller kantstöttning.
Manuell sträckfilmning
Manell sträckfilmning, så kallad handsträckfilm, innebär att man plastar in godset manuellt med hjälp av sträckfilm som är speciellt utformat för manuellt arbete samt en så kallad handsträckfilmshållare.

Själva arbetet genomförs av en person som trär på handsträckfilmen på hållaren för att sedan fästa den lösa änden av sträckfilm vid godset eller på pallens ena hörn. Sedan går personen runt godset och sträckfilmen matas hela tiden på och skapar ett vatten- och lufttätt hölje som skyddar produkten.

 

Främst är det mindre lager och industrier som använder sig av denna form av sträckfilmning. De lager och industrier som använder handsträckfilm är i regel aktörer som inte plastar in gods i tillräckligt stor volym så det skulle vara lönsamt att investera i en maskin som kan utföra jobbet.

Handsträckfilmning innebär mer jobb och kräver mer arbetskraft än maskinell sträckfilmning men i lägre volym är det mer lönsamt att plasta in manuellt. Sträckfilmsmaskiner är dyra att köpa, men i större volymer av inplastning betalar sig denna investering ganska snabbt då det krävs mindre arbetskraft. Mer här om handsträckfilm