Maskinsträckfilmning
  Hem - Sträckfilmning - Handsträckfilm - Maskinsträckfilm - Länkar - ASM Huvudsidan
 

Maskinsträckfilm

En sträckfilm fungerar enligt samma princip som den vanliga plastfolien som vi använder i köket för att skydda mat och dylikt från fukt, damm och uttorkning. Sträckfilmen är dock både tjockare och av större format än en plastfolie och används inom lager, industri och större butikskedjor.

Sträckfilmen, i det här fallet så kallad maskinsträckfilm är en tunn film som är ihoprullad och fästs på en maskin. Vid godssäkring med hjälp av maskinsträckfilm fäster man den lösa änden sträckfilm vid godset eller på pallen och maskinen börjar sedan rotera för att plasta in godset. Godset roterar och en arm matar på med sträckfilm i en lodrät rörelse uppåt och nedåt för att täcka hela godset och försluta det helt så ingen luft, inget damm och ingen fukt kommer in och skadar godset.

Standardstorleken på maskinsträckfilm är 500 mm i bredd och 17 my (0,017 mm) i tjocklek. Storlek och tjocklek kan variera beroende på vad plastfilmen ska skydda. Riskerar godset att skadas mycket vid transport eller dylikt kan tjockleken vara större och om godset är stort eller har ojämn form kan plastfilmens storlek vara större, alternativt mindre.

Vanligtvis är det större lager och industrier som använder sig av maskinsträckfilm, istället för till exempel handsträckfilm som är både billigare och mer lätthanterligt. Anledningen är att handsträckfilm kräver mer arbetskraft då arbetet är helt och hållet manuellt. Därmed kan större lager och industrier tjäna på att köpa in en sträckfilmsmaskin istället för att anställa mer personal.

Läs mer om maskinsträckfilm